Wymagane dokumenty

  • > Wypełnione Zezwolenie na Kremację wypełnione przez osobę organizującą kremację.
  • > Skrócony odpis aktu zgonu wystawionego przez USC lub xero z pieczęcią firmy pogrzebowej i zatwierdzeniem oryginalności aktu zgonu.

Wzór zezwoleń

PDF JPG